O Foro sobre Comunicación e Xénero trata o papel da muller nos medios

Está organizado polo Colexio de Xornalistas

O Foro sobre Comunicación e Xénero pretende aprofundar en cuestións como o sexismo da linguaxe e o tratamento que desde os medios se dá ás mulleres, loitando contra uns medios de comunicación que se erixen en transmisores de ideoloxía ao servizo do patriarcado e camiñando na busca dun mellor tratamento das novas, máis comprometido coas cuestións de xénero, e dunha maior visibilidade das mulleres nos medios de comunicación. Para conseguilo, ten o obxectivo de analizar, estabelecer e fortalecer as ligazóns entre os profesionais da comunicación, o tecido organizativo dos colectivos de mulleres e a comunidade académica.

A xornada presencial ven pór o punto final a un foro desenvolvido na rede, através da páxina do Observatorio dos Medios (www.observatoriodosmedios.org). Nos foros virtuais desta páxina, desde o 9 de outubro, foron debatidas e comentadas por todos e todas as participantes unhas corenta comunicacións e opinións arredor da temáticas de Comunicación e Xénero. Esta experiencia novidosa busca acadar unha maior implicación da cidadanía para estimular o diálogo multidisciplinar e estabelecer unha vixilancia constante sobre os medios.

O foro virtual xerou máis de seis mil lecturas das distintas comunicacións, realizadas por autoras e autores procedentes non só de diferentes partes do Estado Español senón tamén de países como Portugal, Bélxica, Inglaterra, Brasil, México, Guatemala ou Australia. Para alén das comunicacións académicas é preciso destacar a participación dunha ducia de asociacións de mulleres de toda Galiza, que remitiron textos dando a súa visión, de primeira man, sobre o tratamento das temáticas de xénero nos medios; así como de xornalistas profesionais que ofreceron a súa propia experiencia desde o ámbito da comunicación. O resultado foi un amplo debate entre os sectores implicados que vai continuar aberto na rede.

Este Foro forma parte do Seminario Permanente sobre Comunicación, Cidadanía e Xornalismo Social, unha iniciativa do Observatorio Galego dos Medios, estabelecido no marco do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, que procura profundizar na análise, formación e debate das ligazóns existentes entre o tecido organizativo da sociedade civil, as e os profesionais da comunicación e a comunidade universitaria. O traballo do Seminario continúa co Foro Internacional sobre Comunicación e Discapacidades, que xa está en andamento na rede e terá a súa xornada presencial o 16 de decembro na Coruña, así como con outros foros que a principios do vindeiro ano analizarán a relación que teñen os medios de comunicación coa mocidade e coas persoas maiores.

UPCC pide evitar el amarillismo informativo en los casos de violencia de género

Las informaciones sobre este tema deben garantizar la dignidad de las víctimas

La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) ha decidido hacer un llamamiento a los profesionales de la información y a los medios de comunicación para que eviten cualquier tipo de sensacionalismo, amarillismo y búsqueda del morbo gratuito en las noticias relacionadas con la violencia de género.
De esta manera, UPCC se hace eco de las quejas formuladas por muchos compañeros y compañeras de los medios de comunicación, así como del Foro Contra la Violencia de Género de Tenerife, ante la noticia publicada, el pasado 4 De julio en la página 54 de La Opinión de Tenerife, sobre el crimen de una Mujer en el municipio de Santa Úrsula. Además de lamentar este tipo de tratamiento informativo en un asunto tan delicado, solicitamos al Consejo Editorial de este medio de comunicación su implicación en la aplicación de las normas éticas y morales en este tipo de informaciones.

UPCC quiere recordar que los medios de comunicación deben informar sobre la violencia contra las mujeres con profesionalidad y aplicando normas éticas estrictas para evitar caer en el amarillismo y respetar la dignidad de las víctimas. Las noticias relacionadas con la violencia contra las mujeres tienen que deben ser tratadas de forma rigurosa y exenta de cualquier tipo de morbo.

No conviene olvidar que la violencia contra las mujeres no es un suceso ni un hecho pasional, sino un delito. Respecto al apoyo gráfico de este tipo de informaciones se debe salvaguardar, en todo momento, la intimidad de las víctimas. Asimismo, los medios de comunicación tienen que realizar una reflexión real sobre la oportunidad de mostrar, o no, la imagen de víctimas mortales de malos tratos.

En la parcela que toca a los periodistas es necesario tratar con máxima seriedad los delitos de violencia contra las mujeres, evitando expresiones como "certera puñalada", "cadáver ensangrentado", "cosida a cuchilladas", "gran mancha de sangre"… ya que desvirtúa el delito cometido y acerca a los lectores, oyentes y espectadores al morbo y al amarillismo.

UPCC recuerda que la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género, en el capítulo II, artículo 14, establece que: "la difusión de informaciones relativas a la violencia sobre la mujer garantizará, con la correspondiente objetividad informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. En particular, se tendrá especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones".

Finalmente, UPCC aconseja la lectura del informe realizado por RTVE con la ayuda del Ministerio de Asuntos Sociales sobre el tratamiento que los medios de comunicación deben dar a la violencia contra las mujeres. En este informe se incluye el Manual de Urgencia para saber cómo informar sobre esta clase de delitos.