O Sindicato de Xornalistas apoiará o labor da Facultade de Ciencias da Información no seguimento das prácticas

O Sindicato de Xornalistas de Galicia (SXG) prestará o seu apoio á Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago (USC) no seguimento das obrigas das empresas cos alumnos que fan prácticas. Como primeiro paso, a organización informou aos seus afiliados e afiliadas das condicións da próxima convocatoria de novembro. Trátase de que os profesionais da comunicación, a través do SXG, poidan comunicar á USC calquera irregularidade nas condicións de traballo dos alumnos.

O SXG valora positivamente algúns avances impulsados pola Facultade de Ciencias da Comunicación na supervisión das prácticas, especialmente a suspensión de varios convenios ante os incumprimentos das empresas. Malia todo, o Sindicato cre que estes avances son aínda insuficientes, polo que reclama que se reduza o número de prazas e se aumente o seguimento sobre as condicións nas que os estudantes se forman nas empresas.

As actuais prácticas degradan o mercado laboral no que se integrarán os alumnos

Ademais, o SXG fai unha invitación ó diálogo á Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación de Pontevedra, á Facultade de Ciencias da Comunicación de A Coruña, ó Consello Social da USC e as escolas de Imaxe e Son para acordar un sistema de regulación das prácticas de ámbito galego. En opinión do SXG, tódolos centros formativos deben facer o posible para deixar de contribuír a degradar o mercado laboral que espera os seus alumnos. O SXG anima ás empresas e a outras organizacións profesionais a sumarse a este debate de cara a lograr unha normativa que sexa asumible por todos.

Neste sentido, algunhas decisións da Facultade de Santiago, como establecer un límite de horas semanais (15 horas na convocatoria de inverno) e impedir que os estudantes traballen en postos de responsabilidade son pasos positivos, aínda que cómpre vixiar de preto o cumprimento real destas medidas. O Sindicato, tras reunirse cos alumnos e co equipo de goberno desta Facultade, vai colaborar coa USC no seguimento das prácticas para que, polo menos, as empresas cumpran os compromisos que asumiron ao participar nesta convocatoria.

Dende o punto de vista do SXG, cómpre impedir que novas xeracións de universitarios e universitarias, levados polo seu entusiasmo, rematen como man de obra especializada e de baixo custe, nunhas empresas que aproveitan o enorme e constante fluxo de estudantes en prácticas para non crearen postos de traballo dignos.

15 de outubro de 2006

MEDIDAS DE LA FESP CONTRA EL ABUSO DE LOS ALUMNOS EN PRÁCTICAS EN EL SECTOR DE LA COMUNICACIÓN

La Federación de Sindicatos de Periodistas en su I Congreso ha resuelto desarrollar una serie de actuaciones para mejorar la precaria situación de las prácticas en la profesión y terminar con su utilización como mano de obra gratuita.

4 de xullo.- En el ámbito universitario, desde la FeSP y/o desde los sindicatos que a ella pertenecen se iniciarán conversaciones con todos los decanos de las facultades de Ciencias de la Comunicación e Información, para establecer criterios que eviten la utilización de los estudiantes para cubrir puestos estructurales en las empresas. Asimismo, se establecerán contactos con los sindicatos y asambleas de estudiantes para convencerles de la necesidad de que, también desde el frente estudiantil, se exija una correcta regulación de las prácticas.

En aquellas empresas en las que la FeSP tiene representación, se iniciará una campaña decidida para que las prácticas se conviertan en lucha prioritaria de las secciones sindicales y de los comités de empresa y para que su regulación se recoja en los convenios colectivos.

Asimismo, la FeSP contactará con el Ministerio de Trabajo y las Consejerías de Trabajo de las comunidades autónomas en las que estamos implantados para pedirles que actúen ante sindicatos, empresas y universidades, con el fin de crear foros en los que se busquen soluciones al problema. Otro frente de actuación se abrirá ante el Ministerio de Educación y las Consejerías de Universidades.

La Federación de Sindicatos de Periodistas se compromete a criticar y presionar a aquellas universidades que olvidan la ética y permiten los abusos que las empresas cometen con los estudiantes, y por otro lado a apoyar de manera decidida y pública a las que quieran hacer las cosas bien y que las prácticas sirvan realmente para el aprendizaje profesional.

El SPC introduce en los convenios colectivos medidas para evitar el abuso de estudiantes en prácticas

Limitar las prácticas al periodo lectivo

para evitar que ocupen puestos de trabajo estructurales. Las propuestas que se ponen en la mesa quieren limitar el número y fijar un máximo porcentual según las plantillas, que las prácticas se desarrollen en período lectivo -es decir, ni en fines de semana, en horario nocturno o durante las vacaciones- y que haya una rotatividad por secciones. Una de las líneas estratégicas de actuación del sindicato es evitar el abuso de las prácticas de los estudiantes como parte del sistema de producción.

El SPC se entrevistó hace pocas semanas con el consejero de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información, Carles Solà, a quien se trasladó la preocupación de la organización por el poco esmero que las universidades ponen para evitar que sus alumnos sean explotados en las empresas de comunicación, petición que el consejero se comprometió a poner en conocimiento de los rectores de las universidades, como también a promover fórmulas de acuerdo en este ámbito.

Acciones de la FeSP para evitar el abuso en las prácticas en las empresas

Las prácticas serán una lucha prioritaria en los comités de empresa

La Federación de Sindicatos de Periodistas en su I Congreso ha resuelto desarrollar una serie de actuaciones para mejorar la precaria situación de las prácticas en la profesión y terminar con su utilización como mano de obra gratuita.

En el ámbito universitario, desde la FeSP y/o desde los sindicatos que a ella pertenecen se iniciarán conversaciones con todos los decanos de las facultades de Ciencias de la Comunicación e Información, para establecer criterios que eviten la utilización de los estudiantes para cubrir puestos estructurales en las empresas. Asimismo, se establecerán contactos con los sindicatos y asambleas de estudiantes para convencerles de la necesidad de que, también desde el frente estudiantil, se exija una correcta regulación de las prácticas.

En aquellas empresas en las que la FeSP tiene representación, se iniciará una campaña decidida para que las prácticas se conviertan en lucha prioritaria de las secciones sindicales y de los comités de empresa y para que su regulación se recoja en los convenios colectivos.

Asimismo, la FeSP contactará con el Ministerio de Trabajo y las Consejerías de Trabajo de las comunidades autónomas en las que estamos implantados para pedirles que actúen ante sindicatos, empresas y universidades, con el fin de crear foros en los que se busquen soluciones al problema. Otro frente de actuación se abrirá ante el Ministerio de Educación y las Consejerías de Universidades.

La Federación de Sindicatos de Periodistas se compromete a criticar y presionar a aquellas universidades que olvidan la ética y permiten los abusos que las empresas cometen con los estudiantes, y por otro lado a apoyar de manera decidida y pública a las que quieran hacer las cosas bien y que las prácticas sirvan realmente para el aprendizaje profesional.

O SXG reclama que os alumnos en prácticas non cubran a labor dos profesionais

O SXG e a Universidade de Santiago dialogan para evitar que se abuse dos estudantes como man de obra precaria nas prácticas de verán

1 de xullo.- As prácticas dos estudantes de xornalismo nas empresas deben formar ós alumnos e nunca ser unha vía para remplazar o traballo dun profesional. Este é un dos puntos nos que se mostraron dacordo o Sindicato de Xornalistas de Galicia (SXG) e a Facultade de Xornalismo da Universidade de Santiago (USC) nunha xuntanza mantida o mércores. Sindicato e Facultade coinciden en que os medios e os alumnos deben cumplir estrictamente as condicións estipuladas nos convenios asinados entre a USC e as empresas.

Uns 150 alumnos da Facultade de Xornalismo, aproximadamente, comezan mañá, día 1, un novo periodo de prácticas de verán.

O SXG, solicitou, entre outras medidas, que a Universidade controle o número de horas que realizan os alumnos para que o seu traballo non sirva para cubrir a labor da plantilla. A organización tamén pediu a revisión dos convenios para mellorar as condicións das prácticas.

Como novidade nesta convocatoria, Castelló informou ó SXG que a Facultade puxo en marcha unha oficina virtual para recibir as queixas e dúbidas, a través de email, de compañías e estudantes.

O Sindicato e a USC coincidiron na necesidade de centralizar as convocatorias de prácticas no sector da comunicación en Galicia nun único ente. Deste xeito lograríase fixar unhas condicións mínimas iguais para os alumnos de tódalas facultades, evitando, asemade, a competencia entre centros. A gran oferta de prácticas en condicións moi precarias das diferentes facultades e escolas é un dos factores do aumento da precarización da profesión de xornalista en Galicia nos últimos anos.

A Universidade e o SXG mostráronse dacordo na creacción unha mesa – da que tamén formarían parte alumnos, empresas e outras asociación do sector da comunicación- para regular a nivel galego estas estadías formativas.

O Sindicato anima ó resto de axentes implicados a sumarse a este diálogo para rematar co abuso dos estudantes como man de obra precaria no sector da comunicación en Galicia.

Por iso, anuncia a súa intención de manter xuntanzas cos responsables das prácticas nas universidades de Vigo e A Coruña, co Consello Social da Universidade, coas empresas, outras organizacións profesionais e os alumnos para tentar crear unha mesa de negociación. O obxectivo final do SXG é consensuar un Estatuto do Estudante en Prácticas que sexa de obrigado cumplimento por universidades, empresas e estudantes.

O Sindicato e a USC acordaron o mércores ter unha nova xuntanza en setembro para revisar o desenvolvemento das prácticas este verán. O SXG valora positivamente esta primeira toma de contacto coa Universidade.