Os traballadores e traballadoras de La Voz aceptan o preacordo asinado coa empresa

O acordo foi aprobado polo 52% da plantilla, o que supuxo o 57% do total dos votantes, mentres que un tercio do total dos traballadores e traballadoras de La Voz de Galicia amosouse claramente en contra das medidas que contempla este preacordo. Dos 327 empregados con dereito a voto, 295 acudiron ás urnas, dos que 171 votaron a favor, 108 en contra e 16 en branco. Eran necesarios 164 votos para aprobar o acordo

Continue reading

Sindicatos e patronal acadan un principio de acordo para desbloquear o IV Convenio Estatal de Prensa Diaria

As partes representadas na comisión negociadora do IV Convenio Estatal de Prensa Diaria acadaron un principio de acordo para desbloquear o proceso tras unha accidentada, difícil e prolongada negociación. As partes dispoñen da redacción do texto articulado despois de que o pasado 29 de maio se asinara un principio de acordo. Segundo este convenio, os salarios mantéñense ata 2015, a xornada semanal media quedará en 37,5 horas e negociaranse sistemas de control horario empresa por empresa.

Continue reading