Os sindicatos de xornalistas alertan da violación das concesións de TDT e radio

A Xunta Executiva Federal da Federación de Sindicatos de Xornalistas (FeSP), da que forma parte o Sindicato de Xornalistas de Galicia, esixe ás administracións públicas que vixíen o cumprimento dos compromisos adquiridos polas empresas ás que nos últimos anos concederon licenzas de radio ou televisión dixital terrestre (TDT).

En moitas ocasións as concesionarias están a incumprir escandalosamente a súa obrigación de contratar aos profesionais da información necesarios para o correcto servizo público polo que reciben as licenzas.

Contra a privatización das TVs públicas

A FeSP tamén alerta da privatización que se está a sufrir en numerosas televisións públicas. Así, a Xunta, reunida este fin de semana, reitera o apoio á denuncia do Sindicat de Periodistes de lles Illes Balears contra a televisión IB3 para acabar coa externalización de toda a programación da emisora pública balear, incluídos os informativos.

Do mesmo xeito, expresa o seu apoio ás mobilizacións do persoal de Telemadrid, tanto na súa loita por un convenio digno e contra as privatizacións, como contra a manipulación informativa.

Así mesmo, solidarízase cos traballadores de Andalucía Directo (programa de Canal Sur TV externalizado) na negociación do seu convenio colectivo, paralizado pola intransixencia da empresa produtora.

O PSOE debe cumprir o prometido

Ante a deterioración crecente da profesión xornalística, coas súas negativas consecuencias para o dereito que ten a cidadanía a recibir información veraz e plural, a Xunta Executiva Federal da Federación de Sindicatos de Xornalistas (FeSP) considera urxente aprobar unha lei que regule ese dereito e os dos xornalistas, así como os deberes destes.

Por este motivo, a FeSP decidiu impulsar o diálogo entre todas as organizacións de xornalistas, co fin de alcanzar un documento consensuado tal e como expón o PSOE no seu programa de Goberno.

Esta Federación espera que o partido gobernante cumpra por fin o compromiso que adquiriu publicamente José Luís Rodríguez Zapatero, e non volva deixalo durmir no Congreso dos Deputados como fixo durante a anterior lexislatura.

Sete sindicatos unidos

A FeSP está formada polo Sindicato de Xornalistas de Galicia, o Sindicat de Periodistes de Cataluña, o Sindicato de Periodistas de Madrid, o Sindicato de Periodistas de Andalucía, o Sindicato de Profesionales de la Información de La Rioja, a Unión de Profesionais da Comunicación de Canarias e o Sindicat de Periodistes de les Illes Balears.

A TDT de "El Correo" emitirá nos próximos meses

TEN AUTORIZACIÓNS EN CATRO ZONAS

Segundo informa Patricia Ferro en "El Correo Gallego", Correo TV comezará as emisións en dixital antes do verán, ao mesmo tempo que se manterá en analóxico ata que se produza o apagado neste sistema de emisión, previsto na demarcación de Santiago para o primeiro semestre de 2009.

Recentemente,a canle do Grupo Correo Gallego obtivo do Ministerio de Industria a concesión do domimio público radioeléctrico para prestar o servizo de televisión dixital local nas demarcaciós de Santiago, Ribeira, Lalín e Vimienzo.

As emisiós de Correo TV en TDT comezarán nos vindeiros meses en Santiago e comarca, tralo acordo chegado con Retegal, operador encargado de distribuilo sinal dixital.

As TDTs galegas comprometéronse a crear 1.675 empregos

COPE E VOZ DEBERAN CONTRATAR 188 TRABALLADORES

Segundo informa o diario dixital A Nosa Terra nas ofertas seleccionadas polo Goberno Bipartito figura un compromiso de inversión de máis de 143 millóns de euros.

Por exemplo, as dúas canles autonómicas teñen que investir 97 millóns no caso da Voz e 2,3 millóns no da Cope. A adxudicación establece que entre as dúas teñen que contratar 188 traballadores.

En teoría, estas dúas canles deberan ser as primeiras en comezar a emitir, informa esta publicación.

Por outra banda, ningún dos concellos galegos solicitou polo de agora por en marcha a TDT a que teñen dereito legalmente.

Axudas ós concellos para a Televisión Dixital Terrestre

Búscase que non queden areas sen cobertura

A Secretaría Xeral de Comunicación, a través da Dirección Xeral de Comunicación Audiovisual, vén de convocar unha primeira liña de axudas para a realización de estudos, proxectos, certificacións e dotación de equipamento para o establecemento de infraestruturas de televisión dixital de baixa potencia, dotada con 250.000 euros. Así se establece nunha orde publicada hoxe no Diario Oficial de Galicia.

Os obxectivos destas subvencións son, por unha banda, incentivar a iniciativa local para a realización de estudos, plans e proxectos técnicos de telecomunicación e por outra estimular a adquisición de equipos para o establecemento de infraestruturas de difusión de baixa potencia en redes de televisión dixital terrestre. Así se recolle na disposición adicional duodécima do Real Decreto 944/2005, do 29 de xullo, que especifica as condicións que deben cumprir os concellos para estender a cobertura dos sinais de televisión dixital.

Esta convocatoria efectúase en réxime de concorrencia competitiva atendendo a dúas liñas de actuación. A primeira liña apoiará a realización de estudos de cobertura, a planificación de novas instalacións ou a realización de proxectos técnicos de telecomunicacións. A segunda liña consiste na dotación de equipos para o establecemento de infraestruturas de difusión de baixa potencia en redes de frecuencia única de televisión dixital terrestre, e a correspondente certificación de instalación.

Nesta primeira convocatoria prevese que opten ás subvencións aqueles concellos que xa detectaran problemas de cobertura que poidan ser subsanadas coa instalación de enche-ocos. Daráselle prioridade en todo caso ás situacións máis urxentes de acordo co protocolo de actuacións definido na propia convocatoria de axudas.

Empresas e profesionais con autorización
As empresas que están autorizadas para realizar este tipo de instalacións son as recollidas na Orde CTE/1296/2003, pola que se desenvolve o regulamento de infraestruturas comúns de telecomunicacións para o acceso aos servizos de telecomunicación, aprobado polo Real Decreto 401/2003, de 4 de abril.

As entidades deberán estar inscritas no Rexistro de Empresas Instaladoras de Telecomunicación da Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información dentro do tipo D, correspondente a centros emisores de radiocomunicacións. Estas empresas deberán dispoñer de equipos de medida coa calidade, prestacións, e precisión axeitadas.

Pola outra banda, os enxeñeiros e os enxeñeiros técnicos de telecomunicacións son os profesionais competentes para o deseño e despregue deste tipo de instalacións.

O director xeral de Comunicación Audiovisual, Manuel J. Fernández Iglesias, xa se reuniu con representantes da Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) para informar sobre as actuacións vinculadas a esta iniciativa, así como doutros aspectos do despregue da Televisión Dixital Terrestre e o apagón analóxico do 2010, co obxectivo de definir áreas de actuación conxunta.

AS TRES NOVAS TELEVISIÓNS LOCAIS DE FERROL PROMETERON CREAR 156 EMPREGOS

Os traballadores de Canal 31 aseguran que a Xunta de Galicia lles informou que as tres novas canles de Televisión Dixital Terrestre (TDT) en Ferrol crearán 156 empregos. Así llo fixeron saber os empregados ó Sindicato de Xornalistas de Galicia (SXG). Ante este dato, a organización sindical reitera que vixiará o cumprimento das promesas de creación de emprego feitas por tódalas empresas que lograron as concesións de TDT.

Canal 31 é unha das empresas que o Goberno Galego excluíu da adxudicación de 46 novas licencias de TDT. Os traballadores das televisións excluídas quedarían sen emprego en 2008; no caso de confirmarse o peche en 2008 das canles analóxicas que emiten na actualidade pero que non lograron unha licenza de TDT. Na opinión do Sindicato, os traballadores das empresas excluídas son os principias prexudicados da polémica resolución do concurso.

La Opinión de La Coruña , Editorial La Capital S.e Radio Coruña foron as empresas que conseguiron as licenzas en Ferrol. O SXG non entra a valorar a selección de empresas feita pola Xunta de Galicia o pasado de 6 de xullo. Sen embargo – e como xa manifestara publicamente con anterioridade – a organización non permitirá que o lanzamento destes medios se realice a costa de facer aínda máis precarias as pésimas condicións laborais dos traballadores da comunicación.

O SXG entende que a introdución da televisión dixital é unha oportunidade única para mellorar as condicións laborais nas televisións locais. Na actualidade, as emisoras locais son un dos sectores da comunicación con unha maior precariedade. Por iso, o Sindicato denunciará publicamente ás operadoras de TDT que non cumpran os compromisos laborais presentes nas súas propostas oficiais.

Oportunidade para o bipartito
de cumprir a súa promesa electoral

O SXG lémbralle ó Goberno de PSdG e BNG que, se quere cumprir a súa promesa electoral de promover a independencia dos medios, é imprescindible que fomente unha mínima estabilidade laboral entre os traballadores. Non hai medios independentes cando os xornalistas non teñen un emprego digno. Por iso, a introdución das emisoras dixitais constitúe unha oportunidade única para a Xunta de fomentar un xornalismo independente.

Na actualidade, a contratación de falsos autónomos, as xornadas abusivas e a explotación de estudiantes en prácticas son prácticas habituais na maioría das empresas da comunicación en Galicia. O aumento destas formas de explotación laboral sería unha das consecuencias de que a Xunta non faga cumprir os compromisos adoptados polas empresas nas súas propostas.