I CONGRESO DE PERIODISTAS GRÁFICOS

O Sindicato de Periodistas de Andalucía(SPA) e a Federación Sindicatos de Periodistas (FeSP) organizan o 4 de febreiro este Encontro en Granada, segundo o seguinte programa:

SÁBADO, 4 de febrero
Lugar de celebración: Delegación del Gobierno. (Gran Vía, 52)

10,30 h.- INAUGURACIÓN
- LOLA FERNÁNDEZ PALENZUELA. Secretaria General del SPA.
- ENRIC BASTARDES PORCEL. Secretario General de la FeSP.
- FRANCISCO SIERRA CABALLERO. Decano Facultad de Comunicación de Sevilla.
- JUAN ANTONIO GARCÍA GALINDO. Decano Facultad de Comunicación de Málaga.

11,00 h.- Mesa I: “INFORMACIÓN / SEGURIDAD”

Dirección: JOSEP LLUIS ASENSIO.- Cámara TV-Cataluña
Relatoría: LUIS DIEZ SOLANO. Fotógrafo.
Intervienen:
- BEGOÑA NAVAS GUERRERO. Inspectora de Policía. Jefa del Gabinete Técnico de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental.
- JOSÉ MANUEL KIROS. Rodríguez. Responsable de la Oficina de Prensa de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada.
- MARIANO VALBUENA CABALLERO. Inspector de Servicio. Portavoz Policía Local de Granada.
- ANTONIO MORENO MARÍN. Juez Decano de Granada
- ENCARNACIÓN VARGAS GARCÍA. Cámara de Mira TV.Granada.
- JULIÁN ROJAS. Fotógrafo diario El País-Andalucía
- Representante del Sindicato Nacional de Periodistas de Marruecos.

14,00 h.- ALMUERZO.-

16,00 h.- Mesa III: “SITUACIÓN LABORAL”

Dirección: CHARO VALENZUELA TOMÁS. Fotógrafa.
Relatoría: FRANCISCO TERRÓN IBÁÑEZ.
Intervienen:
- JUAN FERRERAS. Fotógrafo EFE.
- DARDO GÓMEZ. Secretario de Organización de la FeSP.
- CARLOS CRISÓSTOMO. Gabinete Jurídico del SPA.
- JOSÉ ANTONIO POYATOS PÉREZ. Fotógrafo Diario Jaén.
- MIGUEL EZQUERRO. Realizador de Localia TV de la Rioja.
- Representante de la Federazione Nazionale Stampa Italiana

18,00 h.- CAFÉ.

18,30 h.- Mesa II: “DERECHOS DE AUTORÍA”

Dirección: LLUÍS DIEZ SOLANO. Fotógrafo.
Relatoría: SUSANA ARAGÓN MONTES.
Intervienen:
- JUAN CARLOS RODRÍGUEZ APARICIO. Editor Gráfico Correo de Andalucía.
- MODESTO VELASCO. Cámara de TV de Canal Sur.
- RAMÓN L. PÉREZ. Fotógrafo diario Ideal.
- ANTONIO RAMIREZ. Director informativos Canal Sur.
- Representante del Sindicato dos Jornalistas Portugal.

21,00 h.- Cierre sesión del sábado

DOMINGO, 5 de febrero
Lugar de celebración: Fundación Euroárabe (San Jerónimo, 27)

11,00 h.- CONCLUSIONES DE LAS MESAS.

13,00 h.- CLAUSURA.

____________________________________________________________

ORGANIZA

Sindicato de Periodistas de Andalucía.- SPA
Federación Sindicatos de Periodistas- FeSP

COLABORA

Consejería de Justicia y Administración Pública. Junta de Andalucía
Ayuntamiento de Granada
Delegación del Gobierno de Granada
Subdelegación del Gobierno de Granada
Fundación Euroárabe de Altos Estudio

DIRECCIÓN DEL CONGRESO
Charo Valenzuela Tomás- Fotoperiodista.- SPA
Lluis Diez Solano .- Fotoperiodista.- FeSP

_______________________________________________________________

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Granada.
Jornada del sábado 4 de febrero, en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, calle Gran Via, 57
Jornada del domingo 5 de febrero, en la Fundación Euroárabe, calle San Jerónimo, 27.

SECRETARÍA TÉCNICA
Sindicato de Periodistas de Andalucía
Email: sindicatoperiodistas@yahoo.es – Tlf/ (+34) 958229162- 617729492 Fax/(+34) 958229162

SERVICIO DE GUARDERÍA.- La organización del Congreso pone a disposición de los congresistas un servicio de guardería gratuito para aquellas personas inscritas que tengan que acudir con sus hijos. Para este servicio se precisa petición expresa remitida a la secretaria técnica, bien por correo electrónico o fax, antes del 27 de enero.

O SXG denuncia quePSdG e PP dificultan o traballo dos cámaras de televisión nos mitins

O PP impide o acceso dos cámaras ós mítins e o PSdG deixa grabar só a aclamación dos candidatos

7 de xuño de 2005.- O Partido Popular (PP) e o Partido Socialista de Galicia (PSdG-PSOE) dificultan o traballo dos cámaras de televisión na actual campaña electoral galega, limitando o acceso destes profesionais ós mítins no caso do PSOE e impedíndoo totalmente no caso do PP. O Sindicato de Xornalistas de Galicia (SXG) rexeita publicamente a conducta destes partidos en contra da labor dos cámaras xa que vulnera o dereito dos cidadáns a recibir unha información veraz e completa.

Segundo lle comunicaron ó SXG cámaras de televisión presentes nas caravanas electorais, o caso máis extremo é o do PP. O Partido Popular non deixa ós cámaras acceder ós recintos dos actos electorais, segundo estes profesionais. Este partido facilita as televisións o sinal de televisión producida por eles mesmos; sinal na que, loxicamente, realizanse as imaxes para favorecer ós candidatos.

Tamén PSdG e BNG fornecen oó medios cunha sinal de televisión previamente realizada segundo os seus intereses. Os socialistas limitan tamén ó traballo dos cámaras, os que só deixan grabar os dous primeiros minutos do mitin, cando o público aclama a entrada do candidato. No caso do BNG, permítese a grabación íntegra dos actos.

O SXG considera inaceptables as limitacións impostas por PP e PSdG, pois buscan claramente manipular o seu favor a información que elaboran as televisións sobre as campañas electorais. Por iso solicita a ámbolos partidos que abandonen esta estratexia e permitan ó libre acceso dos cámaras, do mesmo xeito que calquera outro cidadán.

Na opinión do SXG, estas imposicións perxudican a cidadanía, que non pode recibir unha imaxe obxectiva do que sucede e se conta nos mitins. Cómpre reflexionar sobre que, no caso de suceder durante un mitin algún feito non previsto polo partido organizador, ou no caso de que algún candidato pronunciase algunha declaración que o partido estimase inadecuada, os cidadáns posiblemente non disporían de imaxes de televisión destes feitos noticiables.

Ademais, este tipo de prácticas marxina ó traballo dos profesionais da comunicación, que xa sufren unhas condicións laborais extremadamente precarias.

O SXG celebrou a súa Asamblea Constituínte o 27 de febreiro en Santiago de Compostela. A organización recorda que o seu principal obxectivo é defender os dereitos de tódolos os traballadores da comunicación en Galicia, incluidos reporteiros gráficos, cámaras, infografistas e outros profesionais.