La Vanguardia espiou unha delegada sindical

O Xulgado Social nº 17 de Barcelona condenou á empresa de La Vanguardia por vulnerar os dereitos funamentais da liberdade sindical de Josefina Sánchez e deberá pagarlle 3.000 euros de indemnización. J. S. é delegada sindical e traballadora de La Vanguardia Edicións, no taller de impresión a través da empresa subrogada Cre-a.

O fallo xudicial, dá como probado que "o 21-11-2006 a demandante foi seguida nos seus movementos por Sergio Arias Pérez, detective privado autónomo que foi contratado por unha axencia de detectives denominada "Intelligence Bureau" para que realizase o devandito seguimento.

Ese dia, o Sr. Arias (…) estivo seguindo á demandante pola mañá no traxecto que esta realizou desde o seu domicilio ata o centro de traballo de "La Vanguardia". Ao chegar ao centro de traballo, a demandante comentou aos seus compañeiros que tiña a sensación de que alguén a estivera seguindo, polo que anotara a matrícula do vehículo".

A resolución xudicial indica que "ese mesmo día, ao redor das 17.00 horas, a demandante circulaba no seu vehículo pola rúa Comerç, en Barcelona, acompañada doutros membros do comité de empresa. Nese momento determinado, viu que a seguía o mesmo vehículo Peugeot que a seguira pola mañá.

Logo de confirmar que a matrícula era a mesma, freou á altura da Estació de França. O sr. Arias freou tamén. Entón, a demandante e os seus compañeiros baixaron do coche e dirixíronse ao sr. Arias, pedíndolle explicacións polo seu seguimento. Orixinouse unha discusión. Finalmente, interviñeron os Mossos d"Esquadra".

Tamén se considera probado que ""Inteligence Boreau fora contratada por LVE por causa da conflitividade laboral descrita nos ordinais anteriores".

O xuíz actuante condena á empresa por vulnerar o dereito de Josefina Sánchez á liberdade sindical e imponlle a sanción de 3.000 euros cos que debe indemnizar á traballadora.

Un fotógrafo obligado a entregar sus fotos a la policía

EL SINDICAT CATALÁN CREE QUE ES INADMISIBLE

Ribot, que ha comparecido en calidad de testigo y al que se le había recomendado asistir acompañado de su abogado, ha aceptado entregarlas para no ser imputado por un delito “grave” de desobediencia a la judicatura.

El fotógrafo gerundense ha manifestado que la policía se pondrá en contacto con él para que les facilite ese materia. A pesar de que Ribot no es el autor material de las fotografías, ha prestado declaración por ser el propietario de la empresa para la cual se captaron las imágenes.

El Sindicat de Periodistes de Catalunya denuncia el requerimiento de qué ha sido objeto el fotógrafo Jordi Ribot y “considera que esta es una petición inadmisible en una sociedad democrática porque no es tarea de los periodistas hacer el trabajo que corresponde a los cuerpos de seguridad del Estado, sino trabajar para el derecho a la información de la ciudadanía, que es lo que hicieron Ribot y el resto de informadores que cubrieron este acontecimiento.

Además este requerimiento supone un grave atentado a la condición de los periodistas puesto que en próximas situaciones similares, los participantes pueden ver los trabajadores de la información más como policías que como informadores, con el riesgo que esto supone no sólo para su seguridad personal sino la amenaza evidente que implica para la calidad de la información que debe recibir la ciudadanía, objetivo principal de cualquier periodista.

El SPC pide “al conjunto de la profesión que rechace el requerimiento planteado desde el Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid y desde la policía autonómica porque los periodistas no somos confidentes policiales sino garantes del derecho a la información de la ciudadanía. Este hecho evidencia una vez más la necesidad de una regulación urgente del secreto profesional de los periodistas a fin de evitar estas situaciones que van en contra del derecho de la ciudadania a recibir información veraz y plural.”

O Sindicat catalán pide o fin do control dos medios públicos locais

CONTRA A PRECARIEDADE ACTUAL

O escrito do SPC vai acompañado do manifesto elaborado polo sindicato no que se expoñen os criterios cos que considera que se terían que xestionar estes medios e que teñen como obxectivo "garantir a independencia dos profesionais e uns requisitos dun emprego dignos, lonxe da precariedade coas que moitos funcionan actualmente".

No manifesto lémbrase que o deber destes medios é "ofrecer á cidadanía unha información veraz, plural, independente e de calidade" e que os concellos e entidades locais "teñen que garantir o dereito á información da cidadanía, a liberdade de expresión e o pluralismo de opinións".

O SPC tamén pide no seu manifesto que "a dirección destes medios non coincida coa do gabinete de prensa ou de comunicación do concello", así como a conveniencia de dotar ás emisoras dun consello de información local e de "velar" polos requisitos dun emprego das persoas que traballan nestes medios.

Finalmente, o SPC lembra que en épocas de especial transcendencia, como as eleccións, "tense que evitar calquera actuación que supoña unha mingua dos criterios profesionais das informadores, como a imposición de tempo cronometrado en función da representatividade política".

Os xornalistas cataláns protestan polos límites de acceso aos xulgados

O SPC AFIRMA QUE A NORMA PROHÍBE TOMAR FOTOGRAFÍAS

Para o Sindicato, este protocolo "restrinxe gravemente o labor dos profesionais da información".

O Sindicato afirma que a norma prohíbe tomar imaxes ou fotografías, non só nas Salas de Vista senón nos corredores, o que deixaría en mans dun só medio "institucional", segundo se desprende do texto do TSJC, prover ós demais de ditas imaxes, algo que "afectaría ó conxunto da cidadanía, que verá mutilada a información que recibe", apunta o comunicado.

Por todo isto, o Sindicato "dá pleno apoio á esixencia formulada polos profesionais que se ocupan da información ós tribunal", que piden que o protocolo sexa retirado.

Na nota que o SPC enviou ós medios para denunciar esta situación sinálase que "os tribunais non teñen que decidir que han de publicar ou emitir os medios".

Segundo o sindicato, a tensión "entre o dereito á información e o dereito á intimidade" que existe na información xudicial non causou ningún conflito grave, polo que se insta ó TSJC que a prohibición sexa aplicada unicamente para "casos excepcionais" e non facer unha norma, como resolveu o TSJC.

Desta forma, o TSJC non debería avanzarse ó Estatuto do Xornalista Profesional, actualmente en trámite parlamentario, que precisamente ha de dar resposta a este tipo de conflitos, entre outros.

El Sindicat de Periodistas denuncia agresiones a fotoperiodistas

El Sindicat de Periodistes de Catalunya manifiesta la más enérgica protesta por la agresión de hoy por parte de fuerzas de los Mossos d"Esquadra contra fotoperiodistas que cubrían una manifestación en Barcelona.

La reiteración de actuaciones como esta muestra la falta de respeto hacia al derecho constitucional a la información, poco propia de las fuerzas de seguridad en una sociedad democrática. Y también pone en evidencia la falta de regulación legal del trabajo de los informadores, que debe incluir el derecho de acceso a las fuentes y el libre ejercicio de la toma de imágenes en actos públicos. Esta regulación es la que podría asegurar la aprobación del Estatuto del Periodista Profesional, actualmente en trámite al Congreso de los Diputados.

16 Noviembre 2006