A creación de contidos galegos en Internet será unha prioridade para a Xunta

NACE O PLANO ESTRATÉXICO GALEGO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN

Segundo informa o portal do PEGSI , "a falta de interese nos contidos que ofrece a Rede é un grave problema que lastra a popularización de Internet en Galiza". Por este motivo, a Consellería de Industria vai potenciar a xeración de información en galego e próxima aos cidadáns.

Está previsto que o PEGSI sexa aprobado polo Consello da Xunta antes de fin de ano. Industria argumenta que se investirán 800 millóns de cartos públicos grazas a esta iniciativa, dos que 600 serían aportados pola Xunta.

O 15 de novembro o conselleiro de Industria, Fernando Blanco, presentou uns diagnósticos sobre a Sociedade da Información no país. Respecto ás medias estatais, Galiza está atrasada en 5,3 puntos no uso do ordenador, 6 puntos en acceso a internet e 2,5 puntos en uso do comercio electrónico, informa o portal do PEGSI. O obxectivo do Plan é precisamente vencer esta fenda dixital.

Comments are closed.