Titulación e colexiación obrigatoria dos xornalistas: para qué? é constitucional? | Periodismo Global: la otra mirada

Artigos de Rafael Díaz Arias. Xornalista, profesor e xurista:

Titulación y colegiación obligatoria de los periodistas: ¿para qué? (I) | Periodismo Global: la otra mirada.

Titulación y colegiación obligatoria de los periodistas: ¿es constitucional? (II) | Periodismo Global: la otra mirada.

Comments are closed.