Traballo autoriza o ERE de RTVE nos termos pactados cos sindicatos

Prexubilacións a partir dos anos

"O acordo dá solución, segundo os negociadores, á situación do Ente Público RTVE e as súas sociedades TVE e RNE, e fai posible a constitución da Corporación RTVE, conforme ó establecido na Lei de Radio e Televisión Pública de titularidade estatal, aprobada o 5 de xuño" pasado, segundo comunicou o Ministerio.

No texto -continúa- acórdanse medidas de desvinculación, con condicións económicas pactadas, que toman como referencia a idade de 52 anos; inclúe un Proxecto de Emprego, que adapta o cadro do Ente Público ás esixidas pola futura Corporación RTVE; fixa criterios para a conversión de emprego temporal en estable e recolle unha nova estrutura de categorías profesionais e escalas salariais.

Con carácter previo ó ERE -12 de xullo- "alcanzárase un "Acordo para a constitución da Corporación RTVE", entre dito Ente e as representacións sindicais, que definía a estrutura do cadro da Corporación, tanto dos servizos centralizados como da estrutura dos Centros Territoriais".

O mesmo establecía un cadro obxectivo de futuro para a Corporación RTVE: 5.900 traballadores fixos e ata 500 temporais e o excedente actual do cadro do Grupo RTVE: 4.150 traballadores, lembra o Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.

Segundo os asinantes do acordo, conclúe, este número representa as necesidades de adecuar cuantitativamente o cadro á dimensión derivada do novo modelo, permite accións de adecuación interna, doadiña a xeración suficiente de novo emprego e rexuvenecemento de cadro e permite xerar un sistema para a incorporación de persoal con relación laboral temporal".

15/11/2006

A FeSP CONSIDERA "ASUMIBLE CON CONDICIÓNS" O ACORDO ENTRE SINDICATOS E SEPI PARA RTVE

O inicial Proxecto da SEPI para RTVE quedou modificado substancialmente despois de 9 meses de conflito e de negociacións, incomprensibles e desatinadas en moitas ocasións. Nestes meses, a protesta dos traballadores de RTVE (concentracións, manifestos, recollida de sinaturas, manifestacións, escritos e folga de 24 horas) impediu que se puxese en funcionamento un proxecto para desmantelar a radiotelevisión pública estatal, inasumible desde a dignidade profesional e a responsabilidade social que sempre formulou a FeSP como eixes centrais da súa actuación. O documento-marco firmado este mércores 12 de xullo cos sindicatos maioritarios contén numerosos avances.

A FeSP esperou a que acabasen as xogadas de curto percorrido e as manobras dilatorias para expor a súa opinión, aínda que a nosa voz fíxose oír nas asembleas. Chega o momento de pronunciarse ó final desta etapa despois de que os traballadores fixemos case todo o que estaba na nosa man para rectificar o proxecto da SEPI que tanta incoherencia provocou no seo do Goberno, do PSOE e dos seus terminais profesionais, políticos e mediáticos. Chega tamén o momento de sinalar a actitude servil da maior parte dos equipos directivos, incluída a Dirección Xeral de RTVE, que non só non ofreceron a resistencia que cabía esperar das súas altas responsabilidades senón que colaboraron coa SEPI, activamente ou gardando un vergoñoso silencio, incluídos os momentos nos cales máis impresentable era o proxecto.

A SEPI tivo sempre como principal obxectivo deixar atada de pés e mans a RTVE ante un mercado privado en expansión. Tentouno pasando mesmo por encima do Parlamento e fracasou. Quixo telo todo firmado o 31 de decembro, cando as súas posicións eran tan escuras como impresentables, e fracasou. Agora, o documento firmado supón un fracaso para as contas da SEPI en número de traballadores da nova Corporación, na súa rede territorial (tense unha consideración especial con Canarias e Catalunya, onde se mantén Ràdio 4, aínda que con recortes, e aparece tamén o centro de produción de Valencia), na desvinculación do Coro e a Orquestra (definitivamente estarán na Corporación e xa non se menciona a creación dunha Fundación, rexeitada polos compañeiros), nas súas previsións de externalización e na súa ausencia de proxectos para as novas tecnoloxías da comunicación. Nin sequera logrou impor unha cota reducida de produción propia porque deixa en mans do Parlamento aumentala por medio do Mandato Marco e dos Contratos Programa. Uns mandatos que tamén poderán modificar o escaso tempo que concede ás desconexions territoriais.

Un cadro asumible con condicións

Finalmente, o cadro tipo será de 6400 traballadores, un 68% da actual, fronte ó 55% que propuña inicialmente. Consideramos que podería soster unha programación adecuada, especialmente porque as redaccións, o núcleo duro da produción de contidos, manterán un aceptable número de efectivos, sempre e cando na nova Corporación RTVE se implanten a profesionalidade, a liberdade, a independencia e a ética na información. Desde a FeSP sempre unimos melloras laborais, económicas e profesionais porque só todas xuntas permiten informar con responsabilidade, dignidade, liberdade e independencia. O Proxecto da SEPI aposta por todo o contrario para os profesionais da futura Corporación RTVE.

Un E.R.E. pendente de concretar

Dixemos que os afectados debían estar atentos pero non excesivamente preocupados porque o Goberno quere fomentar o abandono, non a permanencia. Haberá que estar atentos e mirar con lupa a letra pequena do expediente. Retírase a obrigatoriedade directa porque se confía en que a voluntaridade será suficiente para comunicar as baixas calculadas. Tamén se retirou, finalmente, a actualización anual do 2% para a igualar ó que se sentencie para o sector público e, en calquera caso, non será inferior á que se aplique na nova Corporación.

Un referendo en vacacións?

O referendo, aceptado por todos os sindicatos en RTVE e pola Asemblea Estatal de Delegados como expresión máxima de participación e democracia, non pode ser convocado na terceira semana do mes de xullo. Anúnciase o referendo cando dúas quendas de vacacións (comezos e mediados de xullo) están en marcha. Hai que adiar a consulta se se quere que cumpra o seu obxectivo: exercer a responsabilidade individual e colectiva ante un proxecto desta envergadura. Tamén debe ser adiado porque partes substanciais deste acordo marco quedan pendentes de negociación e non poden recibir un cheque en branco sen coñecer a súa concreción. Adiado ou reeditado para cando estas cuestións substanciais queden definidas. Se despois desta etapa todo ou a maior parte é positivo, os traballadores saberemos recoñecelo e darlle o visto e prace. Só quen oculten algo que poida resultar negativo deben temer a unha consulta amplía, con todas as cartas sobre a mesa e con todos presentes.

14 de xullo de 2006

Varios sindicatos aceptan a perda de 71 postos de traballo en RTVE Galicia

A plantilla será de 79 traballadores, 22 máis q a proposta incial da patronal

Segundo informa Galicia Hoxe , un dos puntos fundamentais é o aumento respecto ó preacordo inicial da presenza de traballadores nos centros territoriais. Así, RTVE en Galicia, que conta na actualidade con 150 traballadores indifinidos e 20 con contratos temporais quedará reducido a un total 79 persoas fronte ós 57 que propoñía a Sepi no seu plan inicial.

O centro de televisión en Santiago no que hoxe en día traballan unhas 70 persoas quedará reducido a 32 postos (no texto inicial prevíanse 19). O centro da Coruña contará con 6 profesionais (a proposta inicial era de 3). Mentres os traballadores dos centros de Lugo e Ourense, quedarán con seis cada un, e o de Pontevedra e Vigo, con catro respectivamente, terán que traballar conxuntamente para Radio Nacional e TVE.

En canto a Radio Nacional, en Santiago haberá 6 persoas e na Coruña 15.

O presidente do Comité de Empresa de TVE en Galicia, José Sabel, considera que "se chegou onde se podía chegar". Sabel apunta que "non é unha situación marabillosa, pero tampouco o é o marco e e o cadro é o mínimo que se precisa para manter a estrutura territorial en Galicia". Ademais, destaca que non haberá traslados forzosos.

En toda España o acordo contempla un cadro obxectivo de 6.400 empregados -5.900 fixos e 500 contratados-, cunha redución de 4.150 postos de traballo.

50 anos de historia e de débedas

A redución de cadro que se levará a cabo en RTVE pretende solucionar un endebedamento que reborda os 7.500 millóns de euros.

RTVE, o maior grupo audiovisual de España, cumpre o próximo outubro 50 anos de historia en medio dun amplo proceso de reestruturación.

Á súa chegada ó Goberno, o PSOE impulsou un informe sobre os medios de comunicación de titularidade pública que elaborou un comité de expertos; de alí saíu un diagnóstico que indicaba a necesidade de adoptar medidas urxentes, que se tomaron en dúas direccións.

Por un lado, situaron no Congreso, e non no Goberno, a elección do director xeral e por outro naceu o Proxecto de Saneamento que, entre outra medidas, establece un Expediente de Regulación de Emprego e unha redución dos centros territoriais.

Puntos clave do acordo x

- O excedente de cadro fórmano 4.150 persoas. Os que a 31 de decembro do 2008 sexan maiores de 52 anos poderán acollerse a un sistema de prexubilacións se son traballadores fixos da empresa con máis de seis anos de antigüidade. Ata os 65 anos cobrarán o 73% do soldo bruto. Os menores de 52 anos poderán acollerse a un proxecto de baixas incentivadas cuxas contías quedarán determinadas no Ere.

- Aqueles que desexen acollerse a estas medidas terán 30 días de prazo desde que se aprobe o Ere e, como moi tarde, deberán facelo antes do 30 de outubro de 2006.

- Garanten a existencia dunha estrutura territorial e detallan canto persoal se adxudica ós centros. Os máis pequenos, os de Ceuta e Melilla, funcionarán con oito persoas cada un. O maior será o de Cataluña, con 542 traballadores.

- SEPI e RTVE comprométense a que a porcentaxe máxima de traballadores temporais non sexa superior ó 10% do total dos empregados e establece un prazo ata o 31 de decembro de 2008 para converter o cadro temporal en cadro obxectivo.

- O número de horas anuais de produción propia a partir do 1 de xaneiro do 2007 en TVE, La 2 e Teledeporte será como mínimo de 8.200. Un 23% desa produción, excluídos os Telexornais, efectuarase no Centro de Sant Cugat.

- Permite a externalización de actividades, que deberán ser controladas pola corporación pero prohibe a subrogación de empregados desde RTVE a empresas externas.

- A Corporación contará cunha área de Multimedia con 120 traballadores.

La SEPI y sindicatos acercan posturas

RTVE mantendría más de 6.200 trabajadores

Según informa PR Noticias la valoración que UGT realiza de esta nueva propuesta de la SEPI y RTVE ‘es optimista’. Aunque ‘no se adecua’ a lo que la UGT de RTVE pretende, ‘sí se acerca claramente a nuestras posiciones básicas, especialmente en lo que se refiere al mantenimiento de la estructura territorial y la asignación a cada centro y emisora de una plantilla mínima, que no obligue a los traslados forzosos’. Aún así, los sindicatos explican que todavía ‘faltan algunas emisoras locales y ajustar mejor algunas plantillas’. Al parecer, el ajuste de plantilla mantendría a 6.230 trabajadores, y no 5.170 como se pretendía desde un inicio. El incremento de manutención en TVE de más de mil trabajadores de la cifra barajada inicialmente ha acercado posturas.

La oferta de la dirección y la SEPI refleja además la aplicación del XVII Convenio con algún retoque. La sección sindical de UGT en RTVE espera ‘poder concretar que se hará con total respeto a los acuerdos económicos firmados en su día’ y, de los cuales, los sindicatos afirman que aún se les ‘debe dinero en conceptos de paga de productividad, nivel económico adicional, etc.’.

Sobre el ERE, estos últimos movimientos se antojan como una declaración de intenciones por parte de la empresa que parece dispuesta, ahora sí, ‘a partir, como mínimo, de los niveles de los anteriores firmados en RTVE y, lo mas importante, la voluntariedad de los trabajadores para acceder a las pre-jubilaciones que antes querían forzosas’. Aún así, la segunda parte del expediente de regulación de empleo sería forzosa, y contemplaría la eliminación del Plus de Disponibilidad o la Antigüedad.

Pero a pesar de este acercamiento, el camino parece aún no estar completamente despejado todavía. UGT acusa a la dirección y la SEPI de ‘rehuir compromisos claros en algunos temas, como en la incorporación a fijos de los contratados aprovechando la recuperación de vacantes del ERE, en mantener a la Orquesta y Coro dentro de la Corporación RTVE, o en fijar un porcentaje para las prejubilaciones mayor del 72% inicial. Por ello, la agrupación sindical espera que ‘estas diferencias sean negociables para que podamos, por el bien de todos, llegar a un acuerdo a la mayor brevedad posible’.

UGT desea ‘alcanzar un acuerdo que garantice tanto un buen ERE que desean muchos compañeros, como unas plantillas de futuro que mantengan centros y producción suficiente; las mejores perspectivas de estabilidad para todos los contratados y un sistema de relaciones laborales coherente con la profesionalidad y justo en la relación salarios-trabajo’.

Francisco Andujar, secretario General de UGT para Radio Televisión Española, explicó que su colectivo ‘ha hecho un esfuerzo negociador importante y seguiremos haciéndolo para que los acuerdos de futuro se discutan y se pacten dentro de RTVE, sin interferencias y sin otra presión que la de los legítimos intereses de los trabajadores y trabajadoras de RTVE’.

‘Parece que la SEPI así lo ha entendido y se han dado cuenta que no pueden pretender el cierre de centros, la externalización de unidades básicas, marginar a Cataluña y Canarias de una verdadera capacidad productiva, que la nueva Corporación debe tener asegurada una plantilla mas realista que la de sus cálculos, rebajar el listón de los EREs anteriores, seguir ignorando a los contratados, etc’, agregó.

Por último, UGT animó ‘a la SEPI, a la Dirección de RTVE y a los demás sindicatos’ para realizar ‘el esfuerzo final, unificar las posiciones sindicales, disminuir las diferencias con la parte empresarial y presentar a la ratificación de los trabajadores la mejor de las opciones’.

‘Con un acuerdo marco deberíamos dar por terminada esta primera fase de las negociaciones y poder emplazarnos para desarrollar con todo detalle los acuerdos concretos referidos al ERE, política de empleo y convenio colectivo’, zanjó Andujar.

Al cierre de esta noticia, se espera que fuentes oficiales de la corporación de la radio y televisión estatal se pronuncien respecto a esta noticia.

O SINDICATO DE XORNALISTAS PIDE Á XUNTA QUE PRESIONE MÁIS Á SEPI PARA SALVAR OS POSTOS DE TRABALLO DE RTVE

O Sindicato de Xornalistas de Galicia (SXG) solicita o Goberno Galego que se involucre máis na defensa de Radio Televisión Española en Galicia. O SXG valora positivamente os esforzos feitos ata agora pola Xunta pero -despois de avaliar as explicacións dadas polo director xeral de Comunicación, Fernando Salgado, este luns no Parlamento- considera estas xestións insuficientes.

O SXG alerta sobre a posibilidade de que as emisións en galego desaparezan por completo da segunda canle de TVE e queden limitadas a Radio 1 no caso de RNE; tal e como transmitiu a directora do Ente, Carmen Cafarell, á Xunta.

O Sindicato rexeita a intención da SEPI de eliminar postos de traballo en Galicia na mesma medida que en Estremadura, Navarra, Aragón o Asturias. Compre lembrar que en Galicia, a diferenza destas autonomías, o Goberno Central ten a obriga de promover un idioma autonómico.

Resultados “raquíticos”

Por outra parte, a organización sindical non comparte as explicacións de Salgado no Parlamento, argumentando que os despedimentos non serán tan traumáticos, xa que afectarían sobre todo ós traballadores de máis idade. A posible pre-xubilación destes traballadores non pode ocultar de ningún xeito o gran paso atrás para a sociedade galega que significaría a desaparición destes postos de traballo.

Por todo isto, o SXG empraza á Xunta a que continúe negociando coa SEPI e coa dirección de RTVE ata conseguir progresos reais, e non os “avances raquíticos” que, en palabras de Salgado no Parlamento, foron logrados ata hoxe. Ademais, solicita ó Goberno Galego que informe directamente e en detalle ós traballadores dos avances da negociación.

Santiago de Compostela, 28 de xuño.