As xornalistas galegas cobran menos cos seus compañeiros de profesión

Na véspera do Día da Muller Traballadora, o Sindicato de Xornalistas de Galicia (SXG) denuncia que o salario das mulleres que traballan no sector da comunicación da Comunidade é inferior ao dos seus compañeiros homes. Así o corroboran os soldos das empresas e os datos do SXG sobre os seus membros, pois a porcentaxe de mulleres que cobra cobra máis 1.100 euros por mes é dúas veces inferior ca dos homes.

Discriminación de xénero

Isto indica, en opinión do SXG, que as mulleres seguen a atopar moitas dificultades para alcanzar postos directivos na industria da comunicación. E isto sucede a pesar de que a maioría de traballadores do sector son mulleres, como tamén son mulleres a maioría das alumnas das facultades de comunicación. Abonda con revisar o manchete dos xornais galegos para comprobar ata que punto existe discriminación de xénero na profesión.

Ante esta discriminación, o Sindicato reclama tamén ás empresas e ás administracións que tomen as medidas necesarias para acabar coa desigualdade salarial por razóns de xénero. Ademais, o SXG reafirma o seu compromiso para loitar contra a precariedade laboral no sector da comunicación, lacra que afecta tanto a homes como mulleres.

O SXG loitará para rematar coa precariedade laboral e a regularización da contratación na CRTVG

O Sindicato de Xornalistas de Galicia loitará para rematar coa precariedade laboral da CRTVG, que afecta a máis da metade dos seus traballadores, e para regularizar a contratación laboral, tanto na sede do ente público en San Marcos como nas distintas delegacións.

Logo da xuntanza que o pasado fin de semana mantivo a Executiva e o Consello Directivo do SXG, este órgano quere facer pública a súa oposición sobre as eleccións sindicais que se producirán na CRTVG mañán e ás que o Sindicato de Xornalistas non se presenterá finalmente, a pesar de ter traballado na elaboración dunha candidatura.

O SXG, tal e como manifestou en numerosas ocasións, traballará para converter á CRTVG nun verdeiro medio de comunicación público, tanto na situación laboral dos seus traballadores coma na difusiónduns contidos veraces, obxectivos e apolíticos.

Por iso, solicita a regulación da contratación laboral do persoal contratado mediante un concurso oposición excepcional, pola situación que dende moitos anos arrastra esta empresa pública, perolibre para calquiera profesional da comunicación que se queira presentar as probas.

Deste xeito, o Sindicato de Xornalistas defende un modelo no que se valore a antigüidade dos actuais traballadores no seu posto de traballo, pero coa necesaria elaboración dunha proba eliminatoria. Ademáis, aposta pola elaboración dun exame de coñecemento do galego que sexa avaliado por lingüistas. Este modelo foille xa presentado no pasado mes de xaneiro á Asociación de Contratados da CRTVG.

Ademáis, o SXG loitará para regularizar a situación dos numerosos profesionais que realizan o seu traballo, de xeito encuberto, nas distintas delegacións do Ente Público. O SXG ten manifestado en reiteradas ocasións o seu apoio a estes traballadores que teñen denunciado á dirección da CRTVG pola súa situación laboral e aos que a Xustiza lles está a dar a razón.

Por outra banda, este sindicato promoverá iniciativas para acadar melloras salariais e recuperar o poder adquisitivo dos traballadores, conxelado dende os últimos anos. Asemade, amosarase moi vixiante ante a situación dos alumnos en prácticas, para que non sexan utilizados como traballadores encubertos ou explotados laboralmente.

Para evitar este tipo de situacións, o SXG denunciará aquelas prácticas que vulneren os dereitos dos estudantes e esixirá que non sexan contratados en periodos vacacionais, a excepción do vran, e que dispoñan dun titor que supervise, en todo momento, o seu traballlo. Ademáis, velará para que non se produzan acumulacións de prácticas a través dos distintos tipos de contratos desregularizados que existen ao respecto (bolsas das facultades, bolsas Feuga, bolsas do Consello Social ou bolsas da propia empresa).
Aínda que o SXG non conseguiu artellar unha candidatura para presentarse a estas eleccións, anuncia que, no futuro, abrirá unha sección sindical na CRTVG dende a que participará nas reunións do Comité de Empresa, a pesar de non ter voto. De todo elo dará cumprida información aos traballadores do ente público cos que consultará as decisións a adoptar.

O Sindicato de Xornalistas quere agradecer as ganas e a ilusión dalgúns dos traballadores do SXG que, durante os últimos meses, estiveron traballando e negociando co persoal fixo, pero sobre todo cos contratados, da TVG e da RG para formar unha listaxe que, definitivamente, non se puido constituir. En todo caso, anima a estes compañeiros e a todos aqueles que se queiran sumar ao noso proxecto a loitar polos dereitos de todos os traballadores da CRTVG

La precariedad es el principal problema de la profesión según los periodistas madrileños

EL ESTUDIO DE LA APM TAMÉN ANALIZA LA DISCRIMINACIÓN FEMENINA

El intrusismo (45,8%) y la baja remuneración (42,4%) son las siguientes principales preocupaciones de los periodistas que participaron en el estudio, que es el tercero editado anualmente, según informa la APM.

Discriminación de las mujeres periodistas

La asociación indica que "el Informe recoge un estudio en profundidad de la situación laboral de las mujeres en los medios, del que se despende que su remuneración media es un 26% menor que la de sus compañeros o que sólo el 24% ocupan de los puestos directivos". La APME señala que "el número de licenciadas es del 65%, sin embargo es mayor el número de hombres que ejercen, el 54,4%".

El 30% de los periodistas digitales no llega a los 1.000 euros brutos al mes

Investigación del Sindicat de Periodistes de Catalunya

El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) ha finalizado el estudio sobre la situación de los periodistas que trabajan en internet, que es continuación del que ya se hizo en colaboración con el Grup de Periodistes Digitals (GPD) el año 2003. El de ahora se ha hecho con el apoyo de la secretaría de Comunicación de la Generalitat y las onclusiones que se pueden sacar confirman la situación de precariedad que sufren la inmensa mayoría de periodistas que trabajan en este ámbito.

En relación al del 2003, se ven muchas similitudes, tanto en el perfil profesional como en la situación contractual o en la falta de formación de los periodistas digitales en Catalunya. Haría falta apuntar, quizás, una ligera evolución en cuanto al incremento de oferta laboral que se traduce en un mayor número de empresas y/o instituciones que contratan periodistas para ejercer su tarea en entornos virtuales y esto posibilita un incremento ligero de la oferta laboral.

Un 30% de los periodistas digitales no llegan a los 1.000 euros brutos al mes. No obstante, continúa existiendo precariedad en cuanto a los sueldos (que no se llegue mayoritariamente a los 1.500 euros brutos al mes es un punto bastante negativo, cuando estos periodistas están especializados en Internet).

Por otra parte, la contratación y el reconocimiento de otros profesionales dedicados a la comunicación hacia este nuevo terreno digital tampoco ayuda a mejorar el sector. El hecho que el periodismo digital todavía no sea reconocido como un valor al alza en un profesional de la comunicación implica, en la mayoría de los casos, que el freelance se vea obligado a trabajar por unas cantidades por debajo del valor del trabajo que realizará.

En el caso de los periodistas a la pieza la situación empeora porqué a sus escasos ingresos deben añadirse todos los gastos que supone disponer de una infraestructura tecnológica (ordenador, conexión ADSL, reparaciones y mantenimiento de equipos, teléfono móvil, etc.) necesaria
para desarrollar su tarea pero que ninguna empresa con la cual colaboran sufraga.

El Informe sobre la situación laboral y profesional de los Periodistas Digitales en Catalunya—realizado por el SPC en 2006— da un perfil tipo del periodista digital con estas características:

Profesional joven (33 años por término medio), con estudios universitarios de Ciencias de la Comunicación (62%), que tiene su lugar de trabajo en Catalunya, la mitad de los cuales en la ciudad de Barcelona. Los periodistas realizan varias tareas en el trabajo entre las que destacan la producción de contenidos originales (75,4%), la edición de contenidos preexistentes (68,4%), y el retoque de fotografías (57,8%).

En relación a los sueldos, todavía es más del 30% de los trabajadores que no llega a los 1.000 euros brutos mensuales. Más de la mitad (58%) de las empresas periodísticas catalanas no proporcionan formación continuada a sus profesionales para que se vayan adaptando a las nuevas herramientas informativas. La calidad de vida empeora para el 32,7% de los periodistas digitales que trabajan por cuenta propia puesto que, aun cuando la proporción de sueldo es similar, trabajan una media de casi 43 horas semanales, frente de las 38 horas de la media general. Además, un 26,3% de ellos no están contratados ni están dados de
alta como autónomos.

En los próximos días, el Sindicato hará un acto de presentación formal del estudio y de sus conclusiones. El documento se colgará en los próximos días en la página web del sindicato, donde se podrá consultar en catalán, castellano e inglés.

Un juez critica la precariedad de los reporteros en la sentencia por la muerte de una periodista

El Sindicato de Periodistas promovió este juicio

El juez de lo Social 4, en la sentencia considera demostrada la relación laboral y condena a la empresa a indemnizar a sus padres en 89.673 euros, según informa El País . También destaca las contradicciones entre los "amplios márgenes de beneficio" de la prensa del corazón y la "explotación intensiva" de sus reporteros, que sufren "interminables contratos en prácticas que nunca se convierten en fijos". Aunque la empresa alegó en el juicio que la joven era una free-lance (independiente), el juez dice que la relación era la propia "de un contrato de trabajo por cuenta ajena, indefinido, a tiempo completo y con categoría laboral".

La agencia elegía "las noticias a cubrir, la orden de cobertura, el tratamiento que había que dársele y su ubicación especial", mientras que la reportera "carecía de cualquier grado de autonomía en la elección de la noticia como en su tratamiento informativo", afirma la sentencia, y añade que Korpa incurrió en otro incumplimiento al no diseñar un plan de prevención de riesgos laborales y confiar a conducción del coche de la agencia a la reportera gráfica que acompañaba a la fallecida, sin tener en cuenta "el grado de tensión, estrés, competitividad, presión empresarial y cansancio" en que desarrollaban su trabajo.

Ambas jóvenes trabajaban en situación de "alto riesgo, habida cuenta el ambiente hostil y agresivo en que se desarrolla su trabajo, con continuas carreras a la caza de los personajes, jornadas de trabajo interminables tanto de noche como de día", situación que les produce "un alto desgaste psicológico".

Por ello, el juez concluye que la agencia Korpa fue "responsable del accidente de trabajo al no adoptar las medidas preventivas contra la producción del mismo". El juez ha basado su sentencia en la declaración en el juicio de Francisco Sierra, decano de la Facultad de Comunicación de Sevilla, quien expuso la precariedad laboral de estos reporteros, y en comentarios del periodista Antonio Burgos cuando definió a estos trabajadores como "la dura infantería de la prensa del corazón".

El Sindicato de Periodistas de Andalucía, que ejerció las acciones judiciales en nombre de la familia de la joven, denunció con motivo del juicio que la empresa ni siquiera ha pagado la última mensualidad que le adeuda.