A CIG arremete contra a Vicepresidencia pola volta de Superpiñeiro á CRTVG

DURA CARTA ABERTA CONTRA ANTÓN LOSADA

"Nós o único que lembramos del é o contido chocalleiro dos seus anteriores programas nos que o papel asignado ás mulleres era denigrante e de mero obxecto. Ou é que a vostede só lle preocupan os maiores e non o resto da sociedade?"asegura o sindicato nacionalista nesta misiva.

Sobre o apoio de Losada á volta de Piñeiro, a CIG pregunta a Losada se "aplaude vostede porque ese programa se faga por unha produtora allea á TVG, o que contribuirá, sen dúbida, ao enriquecemento dalgúns ao tempo que precariza as condicións laborais de moitos?".

A CIG considera que todos os e as traballadoras das delegacións son persoal da CRTVG

Rexeita as represalias da Dirección aos e ás traballadoras que denuncian a súa situación na maxistratura

"A Dirección da CRTVG pretende utilizar a recente sentenza xudicial que recoñece a unha traballadora da RTG en Vigo ó seu carácter de indefinido, para modificar o catálogo á súa conveniencia. A dirección pretende agora reconverter unha praza de locutor/a en redactor/a e sacar esta última a concurso-oposicion buscando deste xeito non só prexudicar á traballadora que efectuou a denuncia, senón “chanchullear” coas prazas a súa conveniencia.

Ante esta situación, dende a sección sindical da CIG queremos deixar claro:

- Que todo o persoal que traballa para a Radio e a Televisión de Galicia nas diferentes delegacións é para nós persoal da CRTVG con independencia da empresa pola que aparezan contratados. A historia desta casa demostra, ademais, que os seus postos de traballo son estruturais e non conxunturais. E por tanto, apoia a decisión destes traballadores e traballadoras de reclamar os seus dereitos pola vía xudicial.

- Que as sentenzas xudiciais favorables a estes traballadores deben ser entendidas como tal, favorables aos traballadores, e non unha carta aberta para que a Dirección modifique o catálogo ao seu antollo.

- Dende a CIG cremos que este tipo de sentenzas deben redundar nunha ampliación do catálogo a fin de axeitalo ás necesidades reais –así recoñecidas polo xuíz- da empresa e non na cobertura das prazas vacantes xa existentes.

- A CIG tamén entende que a Dirección da CRTVG non poder ir dando respostas illadas a cada unha destas sentenzas senón que a responsabilidade empresarial obrígaa a analizar de xeito xeral as situacións xeradas pola contratación irregular e dar unha resposta coherente e global. En opinión da CIG sería necesario que, independentemente do convenio colectivo, se elaborara un novo catálogo de postos de traballo (RPT) acorde coas necesidades estruturais da CRTVG e as súas sociedades e se efectúe un proceso rigoroso de cobertura das mesmas."

26 de outubro de 2006

Dimiten os representantes da CIG no comité da Compañía de Radio Televisión de Galicia

Primeiras dimisións tras o rexeitamento do convenio colectivo

Segundo informa Noticiasgalicia, os representantes do sindicato abandonaron o Comité de Empresa da Radio e da Televisión de Galicia.

Noticiasgalicia asegura que "está por saber se seguirán o mesmo camiño o resto de sindicatos: USO, UGT y CC.OO". Nos foros de El Correo Gallego e de Galiciaconfidencial, varios traballadores da CRTVG teñen pedido repetidamente a dimisión dos seus actuais representantes sindicais.

A participación nesta votación foi moi alta, pois votaron o 80,7 % das persoas incluídas no censo, segundo Noticias Galicia. 477 empregados pronunciáronse polo non ó convenio, fronte a 165 que apoiaron o texto negociado entre o Comité de Empresa e a patronal.