O SXG pide aos editores que apliquen nos seus medios o mesmo que eles lle reclaman aos políticos

O Sindicato de Xornalistas de Galicia (SXG) e a Federación de Sindicatos de Xornalistas (FeSP) saúdan a "carta de boas prácticas" que os directores de "El Mundo", "El País", "ABC", "La Razón", "Público", "La Vanguardia" e "El Periódico de Cataluña" asinaron con motivo do Día da Liberdade de Expresión xunto á Asociación da Prensa de Madrid (APM) e o Colexio de Xornalistas de Cataluña (CPC).

Nela mostran a súa xustificada preocupación polas "crecentes dificultades" que para o exercicio do xornalismo provocan "personaxes públicos, da política e doutros ámbitos" que "deterioran a calidade da democracia e prexudican aos cidadáns, que non reciben unha información satisfactoria e suficiente."

A FeSP, da que forma parte o SXG e outros seis sindicatos de profesionais da comunicación do Estado, entende que esta preocupación das empresas tamén debe reflectirse de inmediato en garantías para a independencia e a liberdade profesional dos xornalistas dentro das súas empresas. Para que iso sexa posible, debe ser inmediata a supresión das trabas que pon para constituír consellos de redacción e estatutos profesionais, que son ferramentas imprescindibles para garantir esa "información satisfactoria e suficiente".

A FeSP tamén celebraría que os editores adherísense con idéntico entusiasmo ás "boas prácticas contractuais" que as mesmas asociacións profesionais coas que agora asinaron esa carta lles reclamaron en decembro sen que aínda os editores respondesen ren.

Desde a FeSP, que apoiou aquela iniciativa de APM e CPC, recordámoslles agora as malas prácticas que deberían suprimir das súas empresas para facer crible a súa manifestada preocupación pola saúde da información:

  • Abuso endémico dos estudantes en prácticas en postos de traballo estruturais
  • Permanente utilización de moitos xornalistas como persoais encubertos, sen asinar con eles ningún tipo de contrato.
  • Presións sobre os xornalistas para que a información responda aos intereses do medio.
  • Vulneración dos dereitos dos traballadores mediante a extorsión aos "xornalistas á peza ", obrigándolles a darse de alta como autónomos cando son traballadores por conta allea.
  • Esixencia, mediante abuso de poder, da cesión dos dereitos de autoría aos redactores e os fotógrafos.
  • Bloqueo das negociacións do Convenio Colectivo da Prensa Diaria e que o acepten como un convenio de mínimos para todos os traballadores de prensa.

No mesmo día en que eses directores de xornais reclamaban "boas prácticas" aos políticos, a APM recordaba, con bo criterio, que a precariedade laboral e a inseguridade profesional "van directamente contra a profesionalidade, a independencia e a calidade da información e a opinión e conducen ao descrédito dos medios ante os cidadáns."

Por iso , desde a FeSP pedimos a todos que manteñan actitudes responsables e consecuentes cos documentos que asinan.

Comments are closed.