Os xornalistas de todo o Estado pide o fin da precariedade na CRTVG

DENUNCIA DOS CONTRATOS A TRAVÉS DAS PRODUTORAS

Resolucións específicas derivadas dos debates da Convención:

RTVG

A V Convención de Xornalistas de España apoia a reivindicación dos traballadores das delegacións de TVG e da Radio Galega de deixar de ser contratados por produtoras (vinculadas ós principais xornais galegos) e pasar a ser contratados directamente polos medios públicos galegos.

É unha necesidade urxente dar unha solución ó gran número de contratos precarios que existen nos medios públicos galegos.

O FOP solidarízase cos traballadores da Rexión

A Convención de Xornalistas solidarízase cos traballadores da Rexión,e en especial cos compañeiras e compañeiros da Unión Xeral de Traballadores polo acoso laboral exercido pola súa empresa . A Rexión,SA está a practicar todo tipo de presións e coaccións destinadas a impedir que as candidaturas deste sindicato poidan concorrer ás eleccións sindicais.

Dereitos de autor

A Lei de Propiedade Intelectual obriga a pagarlles ós xornalistas un canon por dereito de autoría. As empresas de press clipping –que se adican a realizar resumos de prensa- están dispostas a pagar ese diñeiro ós seus autores.

A Asociación de Editores de Diarios Españois (AEDE) pretende apropiarse deses dereitos, sabedor de que non lle corresponden.

A V Convención de Xornalistas de España expresa o recoñecemento ás empresas de press clipping e esixe á AEDE que non tente apropiarse duns dereitos que non son seus e o cesamento nas súas ameazas a esas empresas, coas que pon en perigo centos de postos de traballo.

RTVM

Como caso máis flagrante de vulneracón do dereito á información que asiste ós cidadáns, a V Convencón de Xornalistas de España destaca o de RTVM.

A convención mostra o seu apoio ós redactores e demais traballadores de Telemadrid e Onda Madrid na súa defensa do dereito dos madrileños a recibir unha información veraz, plural e independente, tal e como establece a lei de creación deste medio público de comunicación.

A convención puido constatar a manipulación, a tendenciosidade e a ocultación de información que o actual equipo directivo de Telemadrid (nomeado e sostido polo Goberno rexional de Esperanza Aguirre) leva a cabo diariamente e que converteu a esta radiotelevisión pública nun instrumento de propaganda dun sector dun partido político.

Denuncia da manipulación en RTVV (Canal 9 e Radio 9)

A V Convención de Xornalistas de España constata o alto grao de manipulación na información e de control político exercido polo Goberno territorial sobre Canle 9 e Ràdeu 9.

O plenario da convención esixe á dirección de Radiotelevisión Valenciana que abandone a política de manipulación e de utilización partidista dos medios públicos autonómicos valencianos.

A necesaria rectificación desta utilización por parte do Partido Popular ha de se producir de inmediato, para non continuar viciando o proceso político que conduce ás eleccións do 27 de maio.

Ó tempo, reclámase á dirección de RTVV que abandone a política de presión sobre os traballadores, de maneira que se permita a elección de novos comités de redacción, xa que fai máis de tres anos que os traballadores dos departamentos de informativos non poden escoller ós seus representantes.

Televisión de Canarias

A V Convención de Xornalistas de España apoia as reivindicacións laborais e profeionais dos traballadores da Sociedade Canaria de Televisión Rexional (SOCATER) O FOP cualifica o actual modelo de xestión da radio televisión pública canaria como un perigo para os dereitos da cidadanía e dos profesionais da comunicación. Ademais, instamos ó Goberno de Canarias a que aposte por un verdadeiro medio de comunicación público.

Reporteiros sen Fronteiras

A Convención de Foro de Organizacións de Xornalistas deplora que no último informe anual de Reporteiros Sen Fronteiras (RSF) se inclúa, dentro do apartado de España, ó Consello Audiovisual de Catalunya (CAC) como unha ameaza á liberdade de expresión cando xustamente o feito de que non exista un equivalente para todo o territorio é un dos grandes problemas para a plena satisfacción do dereito á información da cidadanía.

O FOP considera que por parte de RSF é un desatino intolerable que se compare o CAC coas ameazas de ETA ós xornalistas, comparación á que ata agora só estabamos acostumados a oír a determinados sectores políticos e empresariais.

O FOP non só aplaude o modelo que representa o CAC, presente na regulación dos medios audiovisuais da maioría dos países da Unión Europea, senón que esixe que este se aplique tamén no conxunto de España, tanto a nivel estatal como do resto das comunidades autónomas.

Por último, o FOP apoia o traballo que RSF desenvolve en moitas partes do planeta e pídelle que, de acordo con esta traxectoria, rectifique e retire do seu informe sobre as ameazas á liberdade de expresión as alusións ó CAC.

Comments are closed.