A CIG considera que todos os e as traballadoras das delegacións son persoal da CRTVG

Rexeita as represalias da Dirección aos e ás traballadoras que denuncian a súa situación na maxistratura

"A Dirección da CRTVG pretende utilizar a recente sentenza xudicial que recoñece a unha traballadora da RTG en Vigo ó seu carácter de indefinido, para modificar o catálogo á súa conveniencia. A dirección pretende agora reconverter unha praza de locutor/a en redactor/a e sacar esta última a concurso-oposicion buscando deste xeito non só prexudicar á traballadora que efectuou a denuncia, senón “chanchullear” coas prazas a súa conveniencia.

Ante esta situación, dende a sección sindical da CIG queremos deixar claro:

- Que todo o persoal que traballa para a Radio e a Televisión de Galicia nas diferentes delegacións é para nós persoal da CRTVG con independencia da empresa pola que aparezan contratados. A historia desta casa demostra, ademais, que os seus postos de traballo son estruturais e non conxunturais. E por tanto, apoia a decisión destes traballadores e traballadoras de reclamar os seus dereitos pola vía xudicial.

- Que as sentenzas xudiciais favorables a estes traballadores deben ser entendidas como tal, favorables aos traballadores, e non unha carta aberta para que a Dirección modifique o catálogo ao seu antollo.

- Dende a CIG cremos que este tipo de sentenzas deben redundar nunha ampliación do catálogo a fin de axeitalo ás necesidades reais –así recoñecidas polo xuíz- da empresa e non na cobertura das prazas vacantes xa existentes.

- A CIG tamén entende que a Dirección da CRTVG non poder ir dando respostas illadas a cada unha destas sentenzas senón que a responsabilidade empresarial obrígaa a analizar de xeito xeral as situacións xeradas pola contratación irregular e dar unha resposta coherente e global. En opinión da CIG sería necesario que, independentemente do convenio colectivo, se elaborara un novo catálogo de postos de traballo (RPT) acorde coas necesidades estruturais da CRTVG e as súas sociedades e se efectúe un proceso rigoroso de cobertura das mesmas."

26 de outubro de 2006

Comments are closed.