Os traballadores da CRTVG votan o convenio colectivo

A convocatoria é o día 29

"CENSO ELECTORAL DA CRTVG E AS SÚAS SOCIEDADES

Os traballadores e traballadoras incluídos no censo electoral poderán emitir o seu voto no referendo para a aprobación do Convenio Colectivo que se celebrará o día 29 de setembro de 2006 desde as 09:00h ata as 21:00h. O censo electoral pódese consultar na intranet da CRTVG ou nos taboeiros da sede da CRTVG en Bando San Marcos.

O prazo para presentar reclamacións iníciase o día 22 e remata o martes, día 26.

O prazo para emitir o voto por correo iníciase o día 21 e rematará o xoves, día 28 de setembro.

As papeletas de votación pódense solicitar á Mesa Electoral, Comité Interempresas e División de Organización e Recursos Humanos.

NOTA DA MESA ELECTORAL:

Os traballadores que realicen a súa xornada laboral na quenda da fin de semana poderán entregar as súas reclamacións ó censo electoral ou as que consideren oportunas ó persoal de seguridade na entrada do edificio. O luns serán trasladadas á División de Recursos Humanos co obxecto de darlle rexistro de entrada e facilitarlle copia do escrito presentado.

O Presidente – Asdo. Nicolas Camino Huertas."

Comments are closed.