O SXG denuncia quePSdG e PP dificultan o traballo dos cámaras de televisión nos mitins

O PP impide o acceso dos cámaras ós mítins e o PSdG deixa grabar só a aclamación dos candidatos

7 de xuño de 2005.- O Partido Popular (PP) e o Partido Socialista de Galicia (PSdG-PSOE) dificultan o traballo dos cámaras de televisión na actual campaña electoral galega, limitando o acceso destes profesionais ós mítins no caso do PSOE e impedíndoo totalmente no caso do PP. O Sindicato de Xornalistas de Galicia (SXG) rexeita publicamente a conducta destes partidos en contra da labor dos cámaras xa que vulnera o dereito dos cidadáns a recibir unha información veraz e completa.

Segundo lle comunicaron ó SXG cámaras de televisión presentes nas caravanas electorais, o caso máis extremo é o do PP. O Partido Popular non deixa ós cámaras acceder ós recintos dos actos electorais, segundo estes profesionais. Este partido facilita as televisións o sinal de televisión producida por eles mesmos; sinal na que, loxicamente, realizanse as imaxes para favorecer ós candidatos.

Tamén PSdG e BNG fornecen oó medios cunha sinal de televisión previamente realizada segundo os seus intereses. Os socialistas limitan tamén ó traballo dos cámaras, os que só deixan grabar os dous primeiros minutos do mitin, cando o público aclama a entrada do candidato. No caso do BNG, permítese a grabación íntegra dos actos.

O SXG considera inaceptables as limitacións impostas por PP e PSdG, pois buscan claramente manipular o seu favor a información que elaboran as televisións sobre as campañas electorais. Por iso solicita a ámbolos partidos que abandonen esta estratexia e permitan ó libre acceso dos cámaras, do mesmo xeito que calquera outro cidadán.

Na opinión do SXG, estas imposicións perxudican a cidadanía, que non pode recibir unha imaxe obxectiva do que sucede e se conta nos mitins. Cómpre reflexionar sobre que, no caso de suceder durante un mitin algún feito non previsto polo partido organizador, ou no caso de que algún candidato pronunciase algunha declaración que o partido estimase inadecuada, os cidadáns posiblemente non disporían de imaxes de televisión destes feitos noticiables.

Ademais, este tipo de prácticas marxina ó traballo dos profesionais da comunicación, que xa sufren unhas condicións laborais extremadamente precarias.

O SXG celebrou a súa Asamblea Constituínte o 27 de febreiro en Santiago de Compostela. A organización recorda que o seu principal obxectivo é defender os dereitos de tódolos os traballadores da comunicación en Galicia, incluidos reporteiros gráficos, cámaras, infografistas e outros profesionais.

Comments are closed.