Acordo de prórroga do Convenio colectivo de Radio Popular, SA.

Prórroga do Convenio colectivo vixente para o ano 2011 e xa prorrogado para o 2012 e 2013, por un ano máis, é dicir, durante 2014, se ben baixo as seguintes condicións negociadas polos representantes de CC.OO. e UGT (ningún sindicato FeSP ten presencia no Comité Intercentros):

«– La tabla salarial se mantendrá sin variación durante el año 2014.

– El resto de conceptos y partidas salariales tampoco sufrirán variación durante el año 2014.

– No obstante lo anterior, se podrán abonar salarios por debajo de los conceptos salariales previstos en convenio, en la medida en que determinados trabajadores, de forma voluntaria se beneficien de los denominados «cheques guardería».

– Se deja sin efecto el contenido de la disposición adicional primera.»

BOE.es – Documento BOE-A-2014-672.

O Informe da profesión da APM revela a desigual incidencia do paro na profesión entre homes e mulleres: o 63% son mulleres

‘Informe de la Profesión Periodística 2013’: 11.151 empleos perdidos y 284 medios cerrados desde 2008 | Generales | noticias

‘Informe de la Profesión Periodística 2013’: 11.151 empleos perdidos y 284 medios cerrados desde 2008 | Generales | noticias.

Agustín Yanel, novo secretario xeral da Federación de Sindicatos de Periodistas

Iago Martínez na mesa de medios comunitarios e cooperativos

Iago Martínez na mesa de medios comunitarios e cooperativos

A Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) renovou a súa directiva durante o seu III Congreso, celebrado a pasada fin de semana en Madrid baixo o lema ‘Novos retos, novas propostas’. Tratouse dun encontro que contou cunha presenza activa do Sindicato de Xornalistas de Galicia, que propuxo e acadou a creación e consolidación  dunha mesa de traballo de membros dos comités de empresa e delegados de persoal en medios públicos municipais e autonómicos dentro do Plan de Acción da FeSP para o período 2013-2017. A proposta, presentada pola delegación do SXG, foi aprobada pola asamblea e na mesa participou tamén unha delegado do SXG como representante do sindicato na TVG.

Continue reading

IIIº Congreso FeSP: novos retos, novas respostas

O SXG enviará tres delegados ao IIIº Congreso FeSP para participar alí nos debates e votacións xunto aos compañeiros e compañeiras dos outros seis sindicatos de xornalistas e informadores da federación. Ademais un delegado do SXG estará na Mesa de debate Medios comunitarios y cooperativos: Una demanda social y una salida laboral necesaria. e outra delegada tomará parte no Encontro de traballadores de medios públicos que se celebrará a maiores.

Programa do III Congreso Federal de sindicatos de periodistas
Madrid, 19-20 de outubro 2013

Continue reading