O Sindicato de Xornalistas rexeita a reforma laboral porque é inxusta e non creará emprego

O Sindicato de Xornalistas de Galicia, integrado na Federación de Sindicatos de Xornalistas (FeSP), expresa o seu rotundo rexeitamento á reforma do mercado laboral que aprobou onte o Goberno, porque non vai servir para crear emprego, abarata o despedimento, recorta dereitos dos traballadores en beneficio dos empresarios e, ademais, é inxusta porque fai recaer a crise sobre os máis débiles mentres protexe a quen a provocou. O propio Mariano Rajoy recoñeceu que este ano non se creará emprego. Continue reading

O Sindicato de Xornalistas critica a surrealista nota de USO sobre entrevistas sen redactores na TVG

O Sindicato de Xornalistas de Galicia (SXG) critica a nota do sindicato USO na TVG na que defende que cámaras da emisora pública tomasen declaracións altos cargos da Xunta, incluídos conselleiros, sen a presenza dun redactor. As preguntas foron realizadas por membros dos gabinetes da propia Xunta. Continue reading

O Sindicato de Xornalistas alerta sobre o perigo de desaparición da información de proximidade en Galicia

Localia Pontevedra, Localia Vigo, varias delegacións de La Voz de Galicia (nas delegacións e subdelegacións de Vigo, Carballiño …), varias delegacións da CRTVG, Radio Voz e a emisora pública do Concello de Ames. Estas son algúns dos medios de información que nas últimas semanas despediron a profesionais que se adicaban principalmente á información local, nun proceso de desaparición duns medios e redución doutros. Continue reading

O SXG reclama que os alumnos en prácticas non cubran a labor dos profesionais

O SXG e a Universidade de Santiago dialogan para evitar que se abuse dos estudantes como man de obra precaria nas prácticas de verán

1 de xullo.- As prácticas dos estudantes de xornalismo nas empresas deben formar ós alumnos e nunca ser unha vía para remplazar o traballo dun profesional. Este é un dos puntos nos que se mostraron dacordo o Sindicato de Xornalistas de Galicia (SXG) e a Facultade de Xornalismo da Universidade de Santiago (USC) nunha xuntanza mantida o mércores. Sindicato e Facultade coinciden en que os medios e os alumnos deben cumplir estrictamente as condicións estipuladas nos convenios asinados entre a USC e as empresas.

Uns 150 alumnos da Facultade de Xornalismo, aproximadamente, comezan mañá, día 1, un novo periodo de prácticas de verán.

O SXG, solicitou, entre outras medidas, que a Universidade controle o número de horas que realizan os alumnos para que o seu traballo non sirva para cubrir a labor da plantilla. A organización tamén pediu a revisión dos convenios para mellorar as condicións das prácticas.

Como novidade nesta convocatoria, Castelló informou ó SXG que a Facultade puxo en marcha unha oficina virtual para recibir as queixas e dúbidas, a través de email, de compañías e estudantes.

O Sindicato e a USC coincidiron na necesidade de centralizar as convocatorias de prácticas no sector da comunicación en Galicia nun único ente. Deste xeito lograríase fixar unhas condicións mínimas iguais para os alumnos de tódalas facultades, evitando, asemade, a competencia entre centros. A gran oferta de prácticas en condicións moi precarias das diferentes facultades e escolas é un dos factores do aumento da precarización da profesión de xornalista en Galicia nos últimos anos.

A Universidade e o SXG mostráronse dacordo na creacción unha mesa – da que tamén formarían parte alumnos, empresas e outras asociación do sector da comunicación- para regular a nivel galego estas estadías formativas.

O Sindicato anima ó resto de axentes implicados a sumarse a este diálogo para rematar co abuso dos estudantes como man de obra precaria no sector da comunicación en Galicia.

Por iso, anuncia a súa intención de manter xuntanzas cos responsables das prácticas nas universidades de Vigo e A Coruña, co Consello Social da Universidade, coas empresas, outras organizacións profesionais e os alumnos para tentar crear unha mesa de negociación. O obxectivo final do SXG é consensuar un Estatuto do Estudante en Prácticas que sexa de obrigado cumplimento por universidades, empresas e estudantes.

O Sindicato e a USC acordaron o mércores ter unha nova xuntanza en setembro para revisar o desenvolvemento das prácticas este verán. O SXG valora positivamente esta primeira toma de contacto coa Universidade.

La Justicia anula en parte el Convenio Colectivo de la agencia Servimedia porque perjudica a los trabajadores de nueva contratación

Según la sentencia, los firmantes del Convenio decidieron “el desmantelamiento de las condiciones económicas que habían alcanzado” en los años anteriores, pero lo hicieron de tal manera que los únicos “perjudicados” fueran quienes comenzaran a trabajar en la empresa después de que entrara en vigor ese Convenio.

En junio de 2003, los dos miembros del Sindicato de Periodistas de Madrid que formaban parte del Comité de Empresa se negaron a firmar el Convenio Colectivo porque perjudicaba a los trabajadores de nueva contratación y lo impugnaron ante los tribunales. Los otros tres miembros del Comité no sólo firmaron el texto ahora declarado ilegal, sino que en la demanda estuvieron asistidos por el mismo abogado que la empresa.

Los magistrados dan la razón al SPM y declaran que en el Convenio –vigente para 2003, 2004 y 2005– se estableció un sistema de categorías profesionales, pero no se definieron sus funciones, lo que permite que sea la empresa, “unilateralmente y a su arbitrio”, quien pueda encuadrar a cada trabajador en la categoría que considere más conveniente.

En el Convenio también se suprimieron varios pluses —entre ellos el de titulación— y se englobaron en uno de nueva creación, con lo que los trabajadores nuevos también salen perjudicados porque no perciben esas cantidades.

Con el nuevo Convenio, según se explica en la sentencia, se da el caso de que una persona que trabaje en la agencia Servimedia desde el año 2000 cobra 1.442 euros al mes, y otra que haya entrado a partir de 2003 y hace el mismo trabajo que la anterior percibe 963 euros, una diferencia que los magistrados consideran “cuantiosa”. Esto, según el TSJM, vulnera el derecho constitucional a la igualdad en materia de retribuciones.

Servimedia vuelve a vulnerar derechos laborales

No es la única sentencia contra Servimedia, propiedad de la Fundación ONCE. En los últimos años, esta agencia ha sido condenada a renovar el contrato y hacer fija a una trabajadora que pertenecía al Comité de Empresa y a readmitir a un trabajador que fue despedido por opinar en una asamblea. También se vio obligada a indemnizar a otra trabajadora a la que no renovó después de que declarara en un juicio a favor de un compañero.

El SPM pide a la dirección de la ONCE que lleve a cabo las medidas que considere pertinentes para que la agencia Servimedia respete la legalidad y la actividad sindical, y cese en su práctica de vulnerar derechos de los trabajadores.